Regulamin i Składki

Sprzęt dostępny w klubie

Klub zapewnia sprzęt treningowy w postaci piłek, znaczników, pachołków, płotków itp. wykorzystywanych podczas każdego treningu i meczu. W klubie obowiązuje unifikacja sprzętu sportowego, treningowego zgodnie z przepisami certyfikowanych szkółek piłkarskich PZPN. Każda drużyna powinna być zaopatrzona w identyczną odzież treningową. Sprzęt sportowy – osobisty, każdy zawodnik zobowiązany jest zapewnić sobie indywidualnie, we własnym zakresie. Koszulki powinny być ubraniem wierzchnim podczas treningów i innych imprez okolicznościowych, w których biorą udział członkowie klubu.

Składki klubowe

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI OKRĘT SZCZECIN I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu Okręt Mirand Szczecin stosownymi uchwałami. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym). W razie dłuższych przerw w treningach Zarząd Klubu wydaje informację o zawieszeniu składek na dany okres. W praktyce Klub Okręt Mirand Szczecin zapewnia 10-12 treningów w miesiącu (2-3 w tygodniu), a mniejsza liczba zajęć powodowana będzie różnego rodzaju świętami, złą pogodą lub przypadkami losowymi.  Zajęcia dla juniorów trwają  zwyczajowo 90 minut.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej  dla juniorów (obowiązująca od 1 sierpnia 2023):

  • Składka członkowska 120zł / miesiąc wpłacane do 5 dnia danego miesiąca.
  • Okręt Szczecin nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
  • Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację (należy poinformować o tym Zarząd Klubu i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy) lub ze względu na trudną sytuację materialną rodziców (również należy udokumentować).
  • Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być dziecko, które miało przerwę w treningach dłuższą niż 2 miesiące oraz otrzymał taką zgodę od Zarządu Klubu po uprzednim pisemnym poinformowaniu o zaistniałym zdarzeniu Zarząd Klubu.

Niepłacenie składek członkowskich bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, może grozić zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności.

Składkę należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto Okręt Szczecin. W przypadku opłaty z góry za pół roku obowiązuje zniżka 10% a w przypadku opłaty z góry za rok, obowiązuje zniżka 20%. Dziecko powinno przynieść na zajęcia strój sportowy – klubowy (tzn. spodenki, koszulka, buty sportowe – mogą być adidasy, trampki, bądź korki), jeżeli na dworze jest chłodno (zimno) to np. dresy/ortalion. Dodatkowo każdego zawodnika obowiązuje posiadanie własnego napoju (dozwolona tylko woda, ciepła herbata lub napój regeneracyjny wskazany przez dietetyka). Każdy zawodnik po przyjęciu do klubu powinien zaopatrzyć się w strój treningowy i uczestniczyć w nim w zajęciach. Klub działa w formie non-profit. Składki członkowskie i inne opłaty są przeznaczane na bieżącą działalność klubu.

Numer naszego konta:

mBank 09 1140 2004 0000 3302 8001 2961
z dopiskiem: Imię i Nazwisko, rok urodzenia zawodnika, za jaki miesiąc
np.: „Jan Kowalski, juniorzy 2004-2008, składka członkowska za miesiąc sierpień”

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

REGULAMINY

Poniżej regulamin Zawodnika i Rodzica obowiązujący w Okręcie Mirand Szczecin. Każdy zawodnik grający u nas w klubie podlega zasadom niniejszych regulaminów.

Zobacz najnowsze aktualności dotyczące naszego klubu

Zapraszamy do współpracy z naszym klubem